valg[1]_400x300

VALGKAMPEN ER I GANG

Så er tiden kommet hvor de politiske parti igjen stiller på stand for å fortelle hvordan kommunen skal utvikles og styres i fremtiden. For oss her i Måsøy er det denne gang bare 3 parti som stiller til valg – Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tirsdagens nettbaserte valgdebatt ga noen de svarene de var ute etter, mens andre igjen kanskje følte det motsatte. Jeg skal i denne spalten ikke komme med oppfordringer om hvilket parti eller person du skal gi din stemme til, men jeg vil oppfordre alle til å gå til valgurnene på valgdagen. Det hadde vært trivelig etter valget – uansett valgutfall – å kunne registrere at mere enn 75% av de stemmeberettigede i kommunen puttet en valgseddel i urnen. For de som ikke er hjemme på valgdagen er det mulig å avgi forhåndsstemme på rådhuset helt fram til 11. september. Valgdagen er 14. september, men valglokalet i Havøysund er også åpent søndag 13. september. Godt valg.

 

Vil det skje noe med veiene våre i år? er et spørsmål jeg ofte får. Jeg skjønner at innbyggerne begynner å bli utålmodige all den stund jeg fra denne spalte ved flere anledninger har sagt at oppstart «er like om hjørnet». Siste nytt i så måte er at oppstart på Strandgata vil finne sted i uke 36 og at vedlikehold av Storvanns- og Fjellveien sannsynligvis vil bli påbegynt i neste uke. Jeg skal prøve å holde dere oppdatert på fremdriften i tiden som kommer. Jeg ber om at parkerte biler og campingvogner blir flyttet fra områdene hvor arbeidet pågår, slik at disse ikke er til hinder for fremdriften.

 

Arbeidet med uteområdet i Høtten barnehage tar til i disse dager. Her vil det bli satt opp nye gjerder og lagt nytt dekke av asfalt på noen steder og sand på andre. Jeg vil benytte anledningen til å opplyse at barnehagen vil være stengt for privat bruk om ettermiddagene så lenge arbeidet pågår.

 

Sommeren er festivaltid, og også i vår kommune har vi fått oppleve dette. Både under Måsøydagene i Havøysund og under Ingøyfestivalen på Ingøy, samt at det har vært ulike sommeraktiviteter de første dagene i august. Kveitefiskefestivalen i slutten av juli ble en stor suksess med deltakere fra fjern og nær. Dette er alle fantastisk flotte tiltak som er med på å profilere kommunen på en utmerket måte, og som også forteller meg at dugnadsånden fortsatt lever i oss. Dette viser seg spesielt ved det arbeidet som er lagt ned for å få gjenåpnet kirken på Ingøy. Her har innbyggere og hyttefolk gjort en dugnadsinnsats som det står respekt av, og som førte til ei fullstappet kirke under Ingøyfestivalens gudstjeneste.

 

Jeg har i løpet av sommeren fått flere henvendelse fra tilreisende som skryter av den flotte naturen som er langs Fv 889 fra Kokelvkrysset og ut hit til Havøysund. Ja det har nesten ikke vært måte på superlativer i beskrivelsene, og da er det forståelig at veien langs Sjarvelandet har fått vegdirektørens «Vakre veiers pris». Denne utmerkelsen vil bli overrakt kommunen under ei «gedigen» markering på fotballbanen 28. august, så her er det bare å møte opp for å delta i markeringen. Man blir jo unektelig litt stolt av slik tilbakemelding. Men så er det dette med malurten i begeret. Mange av disse har også gitt tilbakemelding om søppel både langs veiene og – ikke minst – på grillplassen i Selvika. Dette må vi bli flinkere med. Ta søppelet med deg hjem og kast det i søppeldunken i stedet for å la det slenge rundt omkring. Kanskje vi setter oss som mål å bli den reneste og ryddigste kommunen i landet til neste år? Det er min oppfordring.

 

Så har havnevesenet endelig fått fjernet «Islendingen» som har ligget nedsunket i havna i flere år. Arbeidet med dette har vært en lang og vanskelig prosess, men nå er den borte for alltid. Hugget opp og lastet i kontainere og kjørt til avfallsplassen i Porsanger. Hele operasjonen har påført havna en utgift på omkring 750.000 kroner som det ikke er mulig å få annen dekning for enn over eget budsjett. Vi håper vi slipper å oppleve noe lignende i fremtiden.

 

Skolestart er like om hjørnet, og mandag 24. august blir nok en spesiell dag – på mange måter – for de 4 førsteklassingene som nå skal starte på sin lange utdannelse. Jeg ønsker dem all lykke på ferden.

 

Noen kommer, noen går.

3. august tiltrådde Lasse Danielsen stillingen som teknisk sjef. Han er 38 år og kommer fra Alta.

Vi ønsker Lasse velkommen til oss og ser frem til et fruktbart og trivelig samarbeid i tiden som kommer. Med de mange uløste oppgaver som ligger på skrivebordet hans, tror jeg ikke han vil få det kjedelig i sin arbeidshverdag.

 

Etter mange år i kommunens tjeneste har våre kommuneleger – Nam og Sara – bestemt seg for å forlate oss. Jeg benytter anledningen til å takke begge for innsatsen i årene som har gått, og ønsker begge med deres 3 barn – Eric, Ella og Edwin -  lykke til med sitt nye liv i broderlandet.

 

Det er dessverre også flere andre som flytter fra kommunen vår. Hver gang jeg får slike meldinger blir jeg litt trist. Til dere som drar; lykke til og velkommen tilbake senere. Husk å ta med dere de gode minnene, tenk ofte på dem slik at hjemlengselen til slutt førere dere hjem igjen.

 

Det er tid for bærplukking. Ta med deg spannet og kom deg ut i naturen.

 

Hilsen Gudleif

Skjema