Valgresultat og det nye kommunestyret i Måsøy kommune

Da valglokalet stengte kl. 19 på valgdagen mandag 14. september 2015, hadde 554 av 1001 stemmeberettigede vært å avgitt sin stemme til årets kommunestyre – og fylkestingsvalg.

Det ble en valgdeltakelse på 55,4 %.

Stemmene ble fordelt slik i Måsøy:

SP       248 stemmer

H         75 stemmer

AP       222 stemmer

Blank     7 stemmer

204 stemmer ble avgitt på forhånd, og 350 stemmer ble avgitt på valgting.

Kommunestyret består av 15 representanter, og mandat fordeling ble slik:

SP       7

H         2

AP       6

Det nye kommunestyret for valgperioden 2015 – 2019 blir slik:

SENTERPARTIET  
Faste representanter: Gudleif Kristiansen
  Reidun Mortensen
  Bjørn Harald Olsen
  Åge Flaten
  Mette Olsen
  Amund Myrvold
  Kenneth Johnsen
Vararepresentanter: Robin Jørgensen
  Torgun Olsen
  Jørn Aatos Olsen
  Ane Therese Jacobsen
  Robert Andre Larsen
  Ragnhild Olaisen Hedlund
  Alf Lorentzen
  Kari-Anne Røbergsen
  Magne Simonsen
  Ottar Kaspersen
   
HØYRE  
Faste representanter: Tor-Bjarne Stabell
  Knut Asbjørn Arnestad
Vararepresentanter: Anniken Johansen
  Thorbjørn Mathisen
  Nora Olli Johansen
  Espen Johansen
  Jan- Harald Lyder
   
ARBEIDERPARTIET  
Faste representanter: Georg Mathisen
  Renee Andersen
  Arvid Mathisen
  Rune Mathisen
  Bernth Sjursen
  Elisabeth Jensen
Vararepresentanter: Julie Sommersett
  Jan Hermann Lyder
  Kristin Kaspersen
  Morten Krogh
  Ellen Gregersen
  Åsmund Høie
  Therese Mathisen
  Geir Leite
  Hanne Mathisen

 

Skjema