Vannkvalitet Gunnarnes og Snefjord

Gunnarnes:
Måsøy kommune har mottatt en analyserapport av vannkvaliteten på Gunnarnes som sier at vannet er godkjent som drikkevann. Det er sendt melding om dette til abonnentene.

Snefjord:
Det er sendt ut melding til abonnentene i dette området om at vannet fortsatt må kokes. Det vil bli satt inn tiltak for å forbedre vannkvaliteten – så raskt dette lar seg gjøre.

utspyling vann

Skjema