feiing 2016_145x109

Varsel om feiing av piper og tilsyn.

Årets feiing vil skje i uke 19. I år skal det i hovedsak feies i Ringveien, Kirkeveien, Søndregate, Hallvikveien, Måseveien, Fastlandssiden og deler av Strandgata. Aktuelle husstander vil bli særskilt varslet i forkant. 

 

VIKTIG;

For å få feid er det viktig at boligeier sørger for at det er montert standardisert tak- og adkomststiger, les mere her.

I tillegg må huseier sørge for at feierne har adgang til ildsted og feieluke. Hvis det er behov for ytterligere opplysninger/informasjon, kan feietjenesten kontaktes direkte på mob. 97652390.

Skjema