Omkjøring strandgata

Varsel om stengt vei i Søndregate og omkjøring fra mandag 20.juni

Fra mandag 20. juni vil entreprenør starte montasje av veggelementer og hulldekker i forbindelse med byggingen av det nye lege- og omsorgssentret.

Søndregate vil være stengt i perioder fra vestsiden av innkjøring til Coop Prix og til krysset ved kirkeveien, det vil bli skiltet omkjøring via Strandgata – Kirkegårdsveien.
Arbeidene forventes å pågå til og med fredag 16.juli.

 

Skjema