koronavirus

Vedr. registrert smittetilfelle i Måsøy kommune

Julen er over, og vi forventer en økning i registrerte smittetilfeller som følge av reising og samlinger av folk i juleferien.

Vi fikk i går (02.01.22) én ny registrert COVID-19 positiv innbygger i følge media. Dette er ikke en person som har testet seg hos oss. Den smittede sitter karantene en annen plass i landet.

Tallgrunnlaget i avisenes oversikter er hentet fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Smittetallene kan avvike fra kommunens egenrapporterte tall, blant annet fordi MSIS baserer seg på den smittedes folkeregistrerte adresse.

Selv om det oppgis smitte i kommunen, er det derfor ikke alltid sikkert at personen oppholder seg her. Vi har derfor ikke mulighet til å informere om alle slike tilfeller som kan dukke opp i media.

Når det gjelder positive tester som blir avdekket hos oss, vil vi selvsagt informere om dette på kommunens hjemmeside straks vi har oversikt over situasjonen.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema