Korona

Vedtak om opprettholdelse av lokale tiltak i f.b.m. Covid-19 situasjonen

Vedtak 22.03.2020

Med hjemmel i Smittevernloven §4-1,

opprettholder Måsøy kommunes kriseledelse og smittevernlegen tidligere vedtak, for å fortsatt hindre/dempe smitte i vår kommune.

Skjema