logo Måsøy kommune kystens perle

Vedtatt revidert planstrategi

Kommunestyret har i møte 24.06.2021 vedtatt kommunens nye planstrategi for perioden 2021-2023. Ved å definere kommunens planbehov kan kommunestyret gjennom prioritering sørge for at kommunens planarbeid blir behovsstyrt og forankret.

Skjema