Bøteri_145x193

Velferd for fiskere

En gang i svunne tider var kommunen vår en av de aller største kommuner hva gjelder fartøy og fiskere og ilandført kvantum. Ja vi var sågar den største ringnotkommunen i landet, er det blitt meg fortalt. Slik er det dessverre ikke lengre. All statistikk viser at vi får færre og færre fiskere og en stor nedgang i antall fartøy.       Noe av skylden har nok myndighetenes forvaltning av krabbekvotene å gjøre.

Vi ser at fiskerne flagger ut fra oss og til kommuner i den østre del av fylket for å få tilgang til krabbekvoten. Dette har jeg full forståelse for all den stund en krabbekvote har en verdi på oppimot en halv million kroner. Det jeg derimot ikke har forståelse for er at det skal være nødvendig for fiskerne å måtte flytte for å få denne kvoten. Dette har store konsekvenser for vår kommune med tanke på nedgang i folketall, nedgang i registrerte fartøy og fiskere, nedgang i skatteinntekter og statlige rammetilskudd osv. Kommunestyret vårt satte ned et utvalg – kalt Krabbeutvalget – som har sett på utviklingen og fremlagt sin rapport. Rapporten vil bli – og er allerede – distribuert til alle kommuner i regionen vår i tillegg til presse og andre sentrale aktører. I kommunen har vi stor tro på at krabbeforvaltningen snart vil få en annen løsning, og at hele Finnmark vil bli innlemmet i kvalifiseringsområdet. Når det skjer håper jeg våre utflytta fiskere finner veien hjem igjen.

Til tross for dette er det noen som ser positivt på fiskerifremtiden i kommunen. Claudine og Jan Erik Bengtson åpner i disse dager en velferd for fiskere i sine lokaler i Strandgata. Her blir det tilbud om dusj og klesvask, Tv og datautstyr, kaffe og vafler og alt det som hører med for at fiskerne skal få et trivelig opphold i Havøysund. Vi ønsker lykke til og håper det kan bidra til at flere fiskere etter hvert etablerer seg i kommunen vår.

Det er også kommet et par nye båter til kommunen. Disse vil jeg komme tilbake til ved neste «ordførers hjørne».

Forleden stakk jeg innom bøteriet. Her var Johannes Johannessen og Odd Jacobsen (begge tidligere Ingøyværinger!) i full aktivitet med produksjon av snurrevadutstyr. De forteller om travle dager og oppdrag så det holder. Har du behov for å få reparert snurrevadutstyret er det bare å ta kontakt.

De fleste har vel fått med seg at vår rådmann har sagt opp sin stilling og fratrer første halvdel av mars. Prosessen med å finne hennes etterkommer er godt i gang, og til kommunestyrets møte 3. mars (om vi da ikke finner å kalle inn til et ekstraordinært møte før denne datoen)  håper og tror jeg at vi kan foreta ansettelse av det som skal bli vår nye rådmann – for laaaang tid fremover.

I kommunen er det for tiden flere ledige stillinger. Av en eller annen merkelig grunn finner du ikke dette annonsert under hjemmesidens «Ledige stillinger.» Dette er vi nå i ferd med å få endret på, slik at både nåværende og fremtidige ledige stillinger vil dukke opp her. I mellomtiden kan du finne oversikt over våre ledige stillinger på jobbportalen.no  En av de ledige postene er museumsbestyrer, en annen helsesøster, for å nevne noen. Det vil si at dersom du ønsker å flytte hit – eller å flytte hjem igjen – er her jobbmuligheter.

Fra fiskeindustriens side rapporteres det om gode skreifangster for tiden. Det fiskes godt både på snurrevad og line, og juksafiske – som er mere væravhengig – har også tatt seg opp.

Solen er tilbake. Ta på deg solbriller og nyt helgeværet.

Hilsen Gudleif

Bøteri[1].JPG

Skjema