oppstart skole og barnehage

Velkommen til oppstart i barnehage og skole

Her i Måsøy kommune er vi allerede godt i gang med oppstart i barnehagen og på skolen.

Det blir en annerledes oppstart, og et annerledes år, og vi skal gjøre alt vi kan for at det blir så normalt som mulig og et godt år for alle parter!

Det er trygt å være i barnehage og skole! Vi har stort fokus på smitteverntiltak, og har beredskapsplaner på alle nivå dersom det skulle komme smitte i noen av våre virksomheter.

Årets oppstart blir ekstra spesiell for de som er nye, enten det er i barnehage, 1. klasse eller på ungdomsskolen. Heldigvis kan vi med gode smitteverntiltak få gjennomført både oppstart og tilvenning med foreldre og foresatte til stede.

Både i barnehage og skole er det viktigste fortsatt de tre – og de gjelder både for ansatte, barn og foresatte:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveissykdom
 • Ha god hygiene: håndhygiene, hostehygiene og renhold
 • Hold avstand til hverandre, minst en meter

Det vil bli gjennomført daglig renhold både i barnehage og skole, med ekstra fokus på overflater og berøringspunkter. Videre vil uteområdene deles inn, og vi prøver å være mye ute. Det gjennomføres personalmøter, planleggingsdager og foreldremøter, alt med smittevernstiltak.

Spesielt for barnehage:

 • En forelder/foresatt som henter og leverer samme dag (så langt det lar seg gjøre).
 • Ikke ta med egne leker

Spesielt for skole:

 • Fadderordningen for nye førsteklassinger utgår
 • Fravær føres som normalt, og vanlige fraværsgrenser gjelder
 • Spesialundervisning går som vanlig

Fag:

 • Samisk går som vanlig, digitalt.
 • Mat og helse: gjennomføres som normalt med smittevernstiltak
 • Kroppsøving: gjennomføres som normalt med smittevernstiltak, fortrinnsvis ute
 • Svømming: gjennomføres som normalt med smittevernstiltak

•Elever i risiko, karantene eller isolasjon har krav på undervisning, denne gis digitalt eller som hjemmeundervisning. Krever legeerklæring.

•Leirskole for 7. trinn gjennomføres nå i høst. Leirskolen følger nasjonale retningslinjer. Noen aktiviteter går ut og andre aktiviteter er tilpasset smittevernsituasjonen.

Velkommen til nytt barnehage – og skoleår!

Se Utdanningsdirektoratets skriv til foreldre her

Mer informasjon om smittevern i barnehager og skoler her

Skjema