verdensdag for psykisk helse[1]_145x118

Verdensdagen for psykisk helse

I dag 10.10.16 er det "Verdensdagen for psykisk helse" som blir markert i hele Norge og i verden på selve dagen og i ukene før og etter. Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Årets tema "...fordi livet forandre seg..." handler om at endringer er en del av livet. Hvordan vi møter endringene vil påvirke vår psykiske helse, og hvordan vi har det inni oss kan påvirke hvordan vi responderer på endring.

Fokus på fysisk aktivitet er ofte på dagsorden. På samme måte som man jobber for å vedlikeholde den fysiske helsen, må man jobbe for å vedlikeholde den psykiske helsen. Det bør være like naturlig å snakke om psykisk helse, som fysisk helse.   

I Måsøy markeres Verdensdagen for psykisk helse med markering på Måsøy Folkebibliotek onsdag den 12.10.16 kl. 11-13 og utstilling av litteratur/materiell blir stående t.o.m. 20.10.16 slik at flest mulig kan stikke innom, se plakat her

Mental Helse Måsøy står som arrangør for arrangement på samfunnsalen i Havøysund torsdag den 20.10.16 kl. 18 der Henning Aarekoll holder innlegg rundt årets tema, se plakat her

Det oppfordres til å ha temaet på dagsorden, rundt middagsbordet, på arbeidsplasser, i jaktlaget, på trimmen, i lag og foreninger og der man ellers befinner seg.     

 

Skjema