koronavirus

Viktig info vedr. oppheving av isolasjon etter Covid-19

Nå er det slik at mange av de som har vært i karantene og isolasjon kommer ut, og det er viktig å påpeke at de da er friske – og ikke smittebærende.

Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når det er gått 10 dager etter symptomdebut og man har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. 
Dersom pasienten er asymptomatisk, teller man dager fra testdato.

Testing før friskmelding anbefales ikke for denne gruppen, heller ikke hvis den hjemmeisolerte er helsepersonell.

Etter disse kriteriene regnes pasienten ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand. 

Det er ingen grunn til å være bekymret for å møte de som har vært isolert fra sosial omgang i mange dager.  Si heller hei, slå av en prat, og ta vare på hverandre.

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema