25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Snø 0
Forsiden/Tjenester/Prosjekter og KF/Havøysund Havnevesen Måsøy KF

Havøysund Havnevesen Måsøy KF

Havøysund Havnevesen Måsøy KF er et kommunalt foretak med ansvar for kaianleggene i Havøysund. Her finner du kontaktinformasjon og kort informasjon om havnevesenets ansvarsområde.

 

Havøysund havn

Kontaktpersoner:

 

Oddvar Simonsen Havnesjef Telefon 46 92 87 54
    Telefaks 784 24 074
    Vakttelefon  90 11 89 87
Willy Johnsen  Havnebetjent Telefon  46 92 94 16


Forvaltningsoppgaver:

Havnevesenet har daglig tilsyn til havnedistriktet. Her inngår alle de offentlige kaiene og laste-/lossingsanlegg. I hovedsak har havnevesenet følgende oppgaver:

  • Administrere all drift innenfor Havøysund havnedistrikt.
  • Ansvar for farleder, nødvendige fyrlys og sjømerker.
  • Tilsyn med at kaianlegg og havneinnretninger.
  • Påse at anlegg og arealer er i forsvarlig stand.
  • Påse at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.
  • Legge forholdene til rette for brukerne.
  • Ansvar for drift av 4 betongkaier, 6 trekaier, 1 spuntvegg kai med  tredekke, betong flytebrygge anlegg  for fiskeflåten, 2 mindre flytebrygger Kailengde totalt  på ca. 733  meter, en havneterminal, lagerhus og strømbuer.

Avgiftsregulativ for Måsøy Havnedistrikt 2017

Se deres hjemmeside

Tips en venn  Skriv ut