25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Forsiden/Tjenester/Sentraladministrasjon/Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen

Kontaktinformasjon og informasjon om ansvarsområdet til etaten.

Anstatte på formannskapskontoret utfører i hovedsak sektorovergripende oppgaver av samfunssmessige, økonomiske og administrativ karakter. Iverksetting og oppfølging av vedtak er en sentral del av gjøremålene.

Kontoret har i oppgave å saksutrede og ha sekretærfunksjonen til formannskapet, kommunestyret, personalutvalg og en rekke andre utvalg.

Det utføres flere andre oppgaver som valgsekretariat, innkjøp og informasjon.

Formannskapskontoret er i kontorfelleskap med ordfører Bernth R. Sjursen.


Følgende personer arbeider ved formannskapskontoret:

Bernth Sjursen Ordfører 47 33 24 07
Bjørg-Mette Giæver Konstituert Kommunedirektør 45 37 77 41
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47 60 78 45
  Arkivansvarlig  
     

 

 

 

 

 


 

Skjema