Home/Økonomi og skatt/Kommunal økonomi

Kommunal økonomi

På denne siden finner du tidligere års avlagte regnskap, vedtatte økonomiplan/årsbudsjett og årsmeldinger. I tillegg finner du en del linker hvor du kan finne ytterligere tallmateriale om Måsøy kommune. Du kan også få tak i tidligere års økonomidokumenter ved å ta kontakt med økonomikontoret.

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplan/årsbudsjett 2018-2021, V1, V2
Økonomiplan/årsbudsjett 2017-2020
Økonomiplan/årsbudsjett 2016-2019
Økonomiplan/årsbudsjett 2015-2018
Økonomiplan/årsbudsjett 2014-2017
Økonomiplan/årsbudsjett 2013-2016
Økonomiplan/årsbudsjett 2012-2015
Økonomiplan/årsbudsjett 2011-2014
Økonomiplan/årsbudsjett 2010-2013
Økonomiplan/årsbudsjett 2009-2012
Økonomiplan/årsbudsjett 2008-2011
Økonomiplan/årsbudsjett 2007-2010
Økonomiplan/årsbudsjett 2006-2009
Økonomiplan/årsbudsjett 2005-2008

 

Årsregnskap

Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2015
Årsregnskap 2014
Årsregnskap 2013
Årsregnskap 2012
Årsregnskap 2011
Årsregnskap 2010
Årsregnskap 2009
Årsregnskap 2008
Årsregnskap 2007
Årsregnskap 2006
Årsregnskap 2005
Årsregnskap 2004

 

Årsmeldinger

Årsmelding 2016 - Måsøy kommune
Årsmelding 2015 - Måsøy kommune
Årsmelding 2014 - Måsøy kommune
Årsmelding 2013 - Måsøy kommune
Årsmelding 2012 - Måsøy kommune
Årsmelding 2011 - Måsøy kommune
Årsmelding 2010 - Måsøy kommune
Årsmelding 2009 - Måsøy kommune
Årsmelding 2008 - Måsøy kommune
Årsmelding 2007 - Måsøy kommune, Havøysund Havnevesen og Måsøy Industrieiendom
Årsmelding 2006 - Måsøy kommune, Havøysund Havnevesen og Måsøy Industrieiendom
Årsmelding 2005 - Måsøy kommune og Havøysund Havnevesen
Årsmelding 2004 - Måsøy kommune og Havøysund Havnevesen

 

Kostra rapportering

Nøkkeltall fra kostra-rapporteringen ligger tilgjengelig hos SSB .

 

Regional statistikk om Måsøy kommune

Mer tall og statistikk (befolkningsutvikling, barnehagedekning, politisk valgdeltakelse etc) finner du her.

Skjema