Forsiden/Post og innsyn

Offentlige postlister

Postliste fra og med 31.01.22

Link til ny postlisteløsning fra vår nye leverandør av sak - og arkivsystem 2022

Post og innsyn

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig. Inngående post i kommunens sentrale post/saksystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for videre oppfølging og behandling.
Kommunens postlister er offentlige dersom de ikke inneholder spesielle opplysninger (jfr. offentlighetsloven). Du kan få kopi av offentlige dokumenter ved å henvende deg til kommunen.
Du kan bestille dokumenter i postjournalen ved å trykke på jorunalen og "Søk om innsyn i dokument". Du kan også kontakte servicekontoret på tlf: 784 24 000 eller send epost til postmottak@masoy.kommune.no.

Postliste før 31.01.22
POSTLISTER finner du her

Tips en venn  Skriv ut