Home/Administrativ organisering

Administrativ organisering

Måsøy kommune er administrativt organisert i henhold til organisasjonskartet ovenfor. Alle etatene er lokalisert på rådhuset i Havøysund.


De enkelte etatenes avdelinger og tjenesteområder:

Hver etat har i tillegg en rekke tjenesteområder/avdelinger som er plassert på forskjellige offentlige bygg. Her er et sammendrag av de tjenesteområdene som er organisert under hver etat - mer informasjon finner du om tjenestene under menyvalget "kommunale tjenester":

Helse- og sosialetaten:

1. Helseavdelingen

 • Legestasjonen
 • Fysioterapitjeneste
 • Helsesøstertjeneste
 • Jordmortjeneste

2. Sosialavdelingen

 • Sosialtjeneste
 • Barnevernstjeneste

3. Pleie og omsorg

 • Helsesenteret
 • Omsorgsboliger (daltun)
 • Hjemmebasert omsorg


Kultur- og oppvekstetaten:

1. Oppvekst

 • Høtten barnehage
 • Havøysund skole
 • Gunnarnes skole
 • Ingøy skole
 • Måsøy skole
 • Kulturskolen
 • Skolefritidsordningen (SFO)
 • Voksenopplæring
 • PPT

2. Kultur

 • Idrettshall
 • Ungdomsklubb
 • Samfunnshus
 • Bibliotek
 • Museum
 • Turistinformasjon


Teknisk etat:

1. Forvaltning

 • Registrering
 • Kart og oppmåling
 • Brannvern
 • Forurensning

2. Drift

 • Konsulentarbeid
 • Vei, vann og avløp
 • Renovasjon
 • Vedlikehold
 • Grøntanlegg
 • Transport
 • Vaktmestertjeneste

Skjema