Kaka_145x193

Endelig

Endelig ser det ut til at den annonserte aktiviteten langs Strandgata er i gang. Det durer i maskiner og den gamle asfalten er i ferd med å bli pulverisert for siden å kunne gjenbrukes – til et eller annet.

Kanskje, når arbeidet ferdigstilles en gang ut i neste år, er det en ny «Vakre veiers pris» på vei til oss.

Vi skal vel ikke ha for store forhåpninger om akkurat det, men vi kan jo drømme.

Dagens bilde viser en modell av veien langs Skjarvelandet som fikk «Vakre veiers pris». Modellen er – i likhet med veistrekningen – et kunstverk i seg selv. Å lage en kake i et slikt format krever sin mann. Eller, som i dette tilfelle, en kvinne. Alle som fikk smake på kaken under arrangementet hadde bare lovord å komme med. Både for kunstverket og for smaken. Som en sa til meg; «Dette er jaggu den beste veigrusen jeg noensinne har smakt.» At kunstneren, som i dette tilfelle er Ann Kristin Henriksen, har brukt utallige timer for å ferdigstille kunstverket er det vel ingen som trekker i tvil.

Utrolig flott levert.

Flyktningestrømmen som flommer inn over Europa påvirker oss alle. Det er skrekkelige scener som utspiller seg mange steder, og vi får alt dette innover oss via radio og TV. Alle kommuner i landet blir bedt om å ta imot sin andel flyktninger, og dette diskuteres selvsagt også hos oss. I løpet av neste år regner jeg med at også vår kommune har fått lagt forholdene slik til rette at vi kan ta imot noen av de som har behov for det.

I løpet av uke 39 – 41 kan det hende at noen banker på din dør dersom du bor utenfor Havøysund.

Bli ikke redd. Det er i så fall bare takstmenn som skal ta takst på boligen din for senere å fastsette størrelsen på den eiendomsskatten du skal betale til neste år. Takseringen gjelder også hytter og fritidshus i hele kommunen.

Endelig er valgdagen nært forestående. Søndag og mandag er valglokalet på Samfunnsalen åpent for alle, og mandag kveld skal stemmene telles opp og vi får vite hvem dere vil ha til å lede kommunen de neste 4 år.

Denne gang er det ifølge manntallet 983 som kan avgi stemme ved valget i Måsøy kommune.  Jeg drømmer om en valgoppslutning på 75%. Det vil si at minst 737 må gå til valgurnene. Det hadde vært enormt flott om vi kunne vist til en slik valgoppslutning.

Joda, jeg innrømmer glatt at jeg er spent på om jeg har en ordførerjobb å gå til etter valget, eller om jeg skal overlate ordførerklubba til en annen kandidat. Husk at din stemme kan avgjøre det hele!

Jeg ser av torsdagens FD at leder i Finnmark Ap – ikke overraskende - har rettet sin kritiske røst mot H og SP i Måsøy, uten at dette kommer til å forstyrre vår valgkampavslutning. I mine mange år i lokalpolitikken kan jeg ikke huske noen gang at en fylkespartileder – uansett parti – har blandet seg inn i et lokalvalg så detaljert som dette.

Årets valg er også et fylkestingsvalg og kirkevalg. Det er viktig at du også avgir din stemme her.

Godt valg.

Hilsen Gudleif

Kaka.jpg

 

Skjema