Home/Employees/Finn ansatt


Kontaktinformasjon
Name: Kristine M. Håkenåsen
Title: Kontaktlærer 3. klasse
Mobile: 48480629
E-mail: kristine.hakenasen.meszaros@masoy.kommune.no
Department: Havøysund Skole