25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax

Bekketun

Maren Larsen Psykisk helse 46857708 .....
Maren Nilsen Psykisk helse 96626173
Mette Olsen Psykisk helse 95999236

Enhet for barn og unge

Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Ann Synnøve Hansen Prosjektleder tiltaksutvikler folkehelse 46299524
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96625750
Hanna Jacobsen Fritidsleder 96634227
Ina Leonhardsen PPT-Tjenesten 90953416
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
Lena Thomassen Barnevernskonsulent 97966720
Sajjad Thathaal Kulturkoordinator 98600074

Formannskapskontoret

Aurora Sommervik Prosjektl./Arkivansvarlig 45330211
Bernth Sjursen Ordfører 47332407
Fred Johansen Kommunedirektør 96625330
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47607845

Gunnarnes Skole

Christine Eide Lærer 46815451
Marius Thomassen Lærer 45330499
Vibeke Kvivesen Lærer 90283576

Havnekontoret

Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Vakttelefon Havnekontoret 90118987
Willy Johnsen Havnebetjent 46929416

Havøysund Skole

Annette Larsen Kontaktlærer 3. klasse 46815481
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 10. klasse 90363648
Espen Mikalsen Rektor 48134384
Frid Mikalsen Losa/Rådgiver 90368981
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Hilde Mathisen Kontaktlærer 9. klasse 90259123
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 7. klasse 90283153
Inga Solli Hugsén Kontaktlærer 8. klasse 90360294
Klaudia Matis Kontaktlærer 5. klasse 90640041
Lill Tone Larsen Kontaktlærer 2. kl 90252958
Linda Olsen Renholder 47625405
Line-Agnete Jønsson Kontaktlærer 1. kl 48480629
Ruqiya Koser Kontaktlærer 4. klasse 90253024
Sanna Johansen Renholder 47625405
Signe Helene Østervik Kontaktlærer 4. klasse 48480974
Thea Sofie Dahlum Nilsen Kontaktlærer 6. klasse 96634525
Tina Giæver Inspektør 90283594
lærerrom Havøysund skole 48182742

Helse, oppvekst og Velferd

Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgssjef 90550534
Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, Oppvekst og Velferd 47611186
Reneè Beate Andersen Virksomhetsleder Oppvekst 46280255
Siv Louise Berg Virksomhetsleder Helse og omsorg 45330375

Helsesenter

Anne Amundsen Fagansvarlig 48263079
Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Kjøkken Helsesenter 97618334
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Vaktrom 78424116

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982
Stina Strande Enhetsleder hjemmetjenesten 90235996

Høtten barnehagen

Helene Seppola Styrer 90941312
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Seibua Høtten barnehagen 91557818
Torskebua Høtten barnehagen 91565022

IT-avdelinga

Antè Pettersen Lærling 90069454
IT Support Hammerfest IT Support 78402010

Intern utvikling

Jonas Muhammad 40918290

Kirka

George Mathisen Kirkeverge 90750688
Laila Jåvold Sokneprest 97037343
Trond Elvebakk Kirketjener 94976273

Kulturskolen

Kelemen Matis Leder kulturskolen 95091826

Legekontoret

Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110

Måsøy Museum

Nynke Museumsbestyrer 92350016

Måsøy Næring og Havn KF

Per Martin Fosmark Daglig leder 45375605

Måsøy folkebibliotek

Lillian Jacobsen Biblioteksjef 46837382
Monica Glenna Bibliotekar 48497805

NAV

Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
EURES +47 75 42 64 04
Hjelpemidler 55 55 33 36
Hovednummer 55 55 33 33
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Pensjon 55 55 33 34
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353

Ressursgruppe kreftomsorg

Heidi C Johnsen Sykepleier 48099881
Therese Mathisen Sykepleier 94972936 ressurs_kreft@masoy.kommune.no

SFO

Tove Jensen 46280040

Samfunn og utvikling

Anna Solem Walseth Kommuneplanlegger 98439729
Bjørg-Mette Giæver Kommunalsjef Samfunn og utvikling 45377741
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
Christian Schwan Servicearbeider 445330388
Helena Majforsen Kommuneplanlegger 99625670
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Robert Larsen Virksomhetsleder for Teknisk drift og utbygging 91711506
Ruben Johansen Brannsjef/Prosjektkoordinator 90111323
Stein Kristiansen Avdelingsingeniør 41126769
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Tom Jacobsen Servicearbeider 99581723
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
VA ingeniør ingeniør VA-ingeniør 46280691
Viktor Mikkelsen Servicearbeider 95992975

Servicetorget

Isabelle Pedersen Avd. leder 47607975
Johanna Kautovuori Kontormedarbeider 45375993

Økonomikontoret

Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Ingrid Majala Økonomisjef 41606202
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848