Home/Employees/Finn ansattFinn ansatt
Name Title Phone Cell Fax
Christine Blekkastad Personalrådgiver 46502002

Arkiv

Berit Sperstad 95552629

Bekketun

Maren Larsen Psykisk helse 46857708 .....
Mette Olsen Psykisk helse 95999236

Biblioteket

Bibliotekskranken 46838176
Monica Glenna Biblioteksjef 48497805

Enhet for barn og unge

Ann Sissel H. Larsen Helsesøster 90839659
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96625750
Ina Leonhardsen PPT-Tjenesten 90953416
Jordmor Måsøy kommune Jordmor 90963697
Lena Thomassen Barnevernskonsulent 97966720
Mathis Amundsen Fritidsleder 96634227

Formannskapskontoret

Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47607845
Stina Strande Ordfører 94185576

Gunnarnes Skole

Linn Myrvold Rektor 45330499

Havnekontoret

Geir Inge Hansen Havnebetjent 46929416
Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754 78424074
Vakttelefon Havnekontoret 90118987

Havøysund Skole

Annette Larsen Kontaktlærer 1. klasse 46815481
Benedikte Dybvand Kontaktlærer 9. klasse 90363648
Erika Monsen Kontaktlærer 6. klasse 90253024
Espen Mikalsen Rektor 48134384
Evy Stabell Losa/Rådgiver 97590568
Gudrun Larsen Kontormedarbeider 47620481
Hilde Mathisen Kontaktlærer 8. klasse 90259123
Ilone Kristiansen Kontaktlærer 5. klasse 96634525
Klaudia Jozwicka Kontaktlærer 7. klasse 90640041
Kristine M. Håkenåsen Kontaktlærer 3. klasse 48480629
Linda Olsen Renholder 47625405
Linda Solheim Adjunkt m/tilleggsut 90259653
Line Molteberg Kontaktlærer 4. klasse 48480974
Linn Hoøy Kontaktlærer 2. klasse 90283153
Lærerrom Havøysund skole 48182742
Tina Giæver Inspektør 90283594
Vårin Ayari Kontaktlærer 10. klasse 90360294

Helse, oppvekst og Velferd

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, Oppvekst og Velferd 47611186
Reneè Beate Andersen Virksomhetsleder Oppvekst 46280255

Helsesenter

Anne Amundsen Enhetsleder 48263079
Karoline Schmedling Fysioterapeut 48295417
Kjøkken Helsesenter 97618334
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet 95971201
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. 47609224
Sykeavd. 2 etg Helsesenter 47608936
Vaktrom 78424116

Hjemmetjenesten

Heidi C. Johnsen Enhetsleder hjemmetjenesten 90235996
Hjemmetjenesten Hovednr 784 24 142 78424141
Siw Johnsen Kontorfaglært 47607982

Høtten barnehagen

Helene Seppola Styrer 90941312
Hysebua Høtten barnehagen 91558012
Kveitebua Høtten barnehagen 91534784
Seibua Høtten barnehagen 96015721
Torskebua Høtten barnehagen 91565022

IT-avdelinga

IT Support Hammerfest IT Support 78402010

Kirka

George Mathisen Kirkeverge 90750688
Laila Jåvold Sokneprest 97037343
Trond Elvebakk Kirketjener 94976273

Kulturskolen

Ana Lucia Moreno Leder kulturskolen 96016657

Legekontoret

Laboratoriet Havøysund Laboratoriet 47610298
Legekontoret Havøysund 784 24 100 78424110

Måsøy Næring og Havn KF

Per Martin Fosmark Daglig leder 45375605

NAV

Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør 55 55 33 36
EURES +47 75 42 64 04
Hjelpemidler 55 55 33 36
Hovednummer 55 55 33 33
Internasjonale henvendelser +47 21 07 37 00
NAV AA-registeret 62 02 40 50
Pensjon 55 55 33 34
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166
Økonomisk rådgivning 800GJELD 800 45 353

Ressursgruppe kreftomsorg

Therese Mathisen Sykepleier 94972936 ressurs_kreft@masoy.kommune.no

SFO

Tina Giæver 46280040

Sentraladministrasjon

Øivind Næss Kommunedirektør 97062615

Servicetorget

Claudia Töpfer Fagansvarlig 47607975
Johanna Kautovuori Kontormedarbeider 45375993

Teknisk

Alieu Jaiteh Brannsjef 94897867
Bjørn Harald Olsen Servicearbeider 96625305
Christian Schwan Servicearbeider 445330388
Fillip Huru Servicearbeider 99581723
Hugo Benjaminsen Servicearbeider 46897430
Ottar Kaspersen Driftsoperatør VA 99581724
Stein Kristiansen Avdelingsingeniør 41126769
Svein Henry Isaksen Servicearbeider 47418409
Teknisk Vakttelefon Vakttelefon 47417717
Tom Sjursen Servicearbeider 95047270
Vakttelefon Brøyting Vakttelefon 96625800

Økonomikontoret

Anna Pires Økonomikonsulent 47607963
Wenche Kristiansen Kontorfaglært 47607848