Havøysund Havnevesen

Oddvar Simonsen Havnesjef 46928754
    Fax:784 24074
    Vakt.tlf. 90118987
Kjell Bjørgan Havnebetjent 46929416

Skjema