Havøysundmila - oppstart løpetrening.

Oppstart løpetrening: Tirsdag 12.1.2016 kl.18.00. Oppmøte ved rådhuset. Neste løpetrening: Torsdag 14.1, samme tid og sted.
 


Har du lyst å komme i bedre form og ha et mål å trene mot? Havøysundmila er et tiltak i regi av Måsøy kommune for å bedre folkehelsen til kommunens innbyggere. Dette vil være et arrangement i mai 2016 i en lokal løype i Havøysund.

Det vil være mulig å delta som mosjonist og for å konkurrere. Løping er ikke for alle vil noen påstå. Uansett fysisk form er løping en av de mest effektive treningsmetodene. Med et fornuftig treningsopplegg som starter med rolig løp og gange/gå innimellom, for så å øke gradvis, vil de fleste klare å løpe en mil etter en treningsperiode.

Derfor startes det opp med løpetrening ute to dager i uka som ledes av Lasse Danielsen, Roy-Arne Andersen og Phong. Treningene vil være tilpasset den enkelte sin fysiske form, fra de som allerede løper en del til de som ikke løper eller trener på annen måte.

 

Skjema