Høtten barnehage er en 4 avdelingsbarnehage som eies og drives av Måsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, rammeplan for barnehagen, forskrifter og interne retningslinjer.

Satsningsområdet for 2023 - 2026 - Relasjoner og inkludering.  

Høtten barnehage har 13 årsverk (inkl. styrer) og 43 barn/ 60 plasser barnehageåret  2023/2024.  

De minste barna er på småbarnsavdelingen Kveitebua (0 - 2 år). De mellomste barna går på Torskebua (2 - 3 år) og Seibua (3-4 år). De eldste barna går på Hysebua (4 - 6 år). 
Avdelingene har et tett og godt samarbeid, og vi har jevnlig felles aktiviteter for hele barnegruppa og aldersdelte grupper.

Viser til årsplanen for mer informasjon om hverdagen i Høtten barnehage.

Hjemmeside til Høtten barnehage: http://hotten.barnehage.no/