Home/Politikk/Sakspapirer og protokoller/Hovedutvalg for Helse og Omsorg

Sakspapirer og møteprotokoller for Hovedutvalg for helse og omsorg

Her finner du sakspapirer og møteprotokoller for omsorgskomite. Dokumentene er lagt ut i PDF-format, og kan fritt lastes ned.

Møteinnkalling og sakspapirer 21.09.2021 Møteprotokoll 21.09.2021
Møteinnkalling og sakspapirer 16.06.2021 Møteprotokoll 16.06.2021

Møteinnkalling og sakspapirer m/vedlegg 14.04.2021
Orienteringsak - 2020 Årsmelding pasient og brukerombudet i Finnmark

Møteprotokoll 14.03.21

Møteinnkalling og sakspapirer 10.03.2021
​Tilleggsaksliste 10.03.2021
Tilleggsaksliste 10.03.2021

Møteprotokoll 10.03.21
Møteinnkalling og sakspapirer 10.09.20 Møteprotokoll 10.09.20
Møteinnkalling og sakspapirer 20.04.20
Vedlegg:
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2023
Kunnskapsgrunnlag
Møteprotokoll 20.04.20
Møteinnkalling og sakspapirer 04.03.20 Møteprotokoll 04.03.20
Møteinnkalling og sakspapirer 04.11.19 Møteprotokoll 04.11.19
Møteinnkalling og sakspapirer 23.05.19 Møteprotokoll 23.05.19
Møteinnkalling og sakspapirer 07.11.18 Møteprotokoll 07.11.18
Møteinnkalling og sakspapirer 17.09.18 Møteprotokoll 17.09.18
Møteinnkalling og sakspapirer 28.05.18 Møteprotokoll 28.05.18
Møteinnkalling og sakspapirer 05.03.18 Møteprotokoll 05.03.18
Møteinnkalling og sakspapirer 05.10.17 Møteprotokoll 05.10.17
Møteinnkalling og sakspapirer 24.05.17 Møteprotokoll 24.05.17
Møteinnkalling og sakspapirer 02.02.17 Møteprotokoll 02.02.17
Møteinnkalling og sakspapirer 07.11.16 Møteprotokoll 07.11.16
Møteinnkalling og sakspapirer 22.09.16 Møteprotokoll 22.09.16
Møteinnkalling og sakspapirer 12.05.16 Møteprotokoll 12.05.16
Møteinnkalling og sakspapirer 17.03.16 Møteprotokoll 17.03.16
Møteinnkalling og sakspapirer 04.02.16 Møteprotokoll 04.02.2016
Møteinnkalling og sakspapirer 03.12.15 Møteprotokoll 03.12.15
Møteinnkalling og sakspapirer 19.02.2015 Møteprotokoll 19.02.2015
Møteinnkalling og sakspapirer 25.11.2014 Møteprotokoll 25.11.2014
Møteinnkalling og sakspapirer 27.03.2014 Møteprotokoll 27.03.2014
Møteinnkalling og sakspapirer 28.11.2013 Møteprotokoll 28.11.2013

Møteinnkalling og sakspapirer 06.06.2012
Tilleggsaksliste og sakspapirer 06.06.2012

  Møteprotokoll 06.06.2012
 Møteinnkalling og sakspapirer 28.08.2012 Møteprotokoll 28.08..2012
 Møteinnkalling og sakspapirer 06.12.2012 Møteprotokoll 06.12.2012
Møteinnkalling og sakspapirer 26.02.2013 Møteprotokoll 26.02.2013

 

Skjema