Home/Selvbetjening/Planer

Planer

plans SB.png

Kommunale planer
Her finner du Måsøy kommunes planer som er gjort tilgjengelig på Internett, blant annet kommuneplanen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regulerings/bebyggelsesplaner, strategisk næringsplan, økonomiplan osv.

Fylkeskommunale planer
Her finner du linker til noen viktige planer som blant annet påvirker forhold som næringsutvikling, veibygging, kulturvirksomhet, idrettsaktiviteter og lignende.

Statlige planer
Her finner du linker til noen viktige planer som berører nasjonale, regionale og lokale forhold i hverdagen.

E-mail this  Print this