vaksine_145x104

Influensavaksine

Nå starter vi med årets influensavaksine i Måsøy Kommune.

Helsestasjon, Havøysund
Torsdag 24/9-15           kl. 10.00 - 14.00
Tirsdag 29/9-15          kl. 10.00 - 14.00
 
 
De som er bosatt i distriktet bes ta kontakt med helsesøstertjenesten på tlf 78 42 40 41 eller 45 80 43 12
 
Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:
 
Alle fra fylte 65 år
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Gravide etter 12. svangerskapsuke(2 og 3 trimester)
Barn og voksne med:
diabetes mellitus, type 1 og 2
kronisk luftveissykdom
kronisk hjerte og karsykdom
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt infeksjonsforsvar
svært alvorlig fedme (BMI over 40)
annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
Influensavaksinen kan redde liv og bevare din helse. Vaksinen koster kr 100,-

Skjema