Norkring_145x134

Informasjon fra Norkring

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg. Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av is og snø.

Vi oppfordrer derfor publikum til å ikke bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å synliggjøre denne informasjonen på deres
respektive hjemmesider/servicetorg, slik at den når ut til publikum.

 

Med ønske om en fortsatt god og trygg vinter!

Skjema