Home/Faktaopplysninger/Ingøya

Ingøya

Ingøy er ei eksotisk eventyrøy på 18,7 km2 med en spennende fortid, optimistisk fremtid og unik natur. På Ingøya settes rekorder. Frem til 2006 var Fruholmen fyr verdens nordligste bemannede fyrtårn. Fyret er nå automatisert, men kan besøkes av interesserte. Kart over Ingøya

På Ingøya er også europas høyeste byggverk plassert - en langbølgemast som betjener store havområder med VHF-forbindelse.

Naturen er spennende, frisk og vakker med rikt plante- og fugleliv. Ved øya finner du også et av kystens beste fiskeplass! Øya er daglig forbundet med båt (unntatt lørdag). Visste du forresten at Ingøy var Finnmarks hovedstad på 1500-tallet?

 

 

 

 

Severdigheter:

 • Fruholmen fyr
 • Historisk natursti med innlagte infoposter 
 • Sanden naturreservat
 • Rester etter hvalfangststasjon 
 • Keramikkverksted/lysstøperi med landets beste utvalg (over 250 ulike produkt og eget utsalg)
 • Rester etter Ingøy Radio som ble nedbombet under siste krig
 • Skarvekoloni
 • Europas høyeste byggverk - Langbølgemast 362 m

   

Ellers kan du oppleve:

 • Skjærgård med uttallige små øyer, holmer og skjær
 • Variert turterreng og fine sykkelveier
 • Rikt fugle- og planteliv.
 • Store moltemyrer
 • Jaktmuligheter (gås og hare)
 • Ypperlige muligheter for havfiske
 • Gode forhold for sportsdykking 

Tørrfisk til tørk

Frister det med deilig tørrfisk? (foto: Sverre Nygaard)

Kort historikk

Fiskeværet Inga på Ingøy har faktisk røtter tilbake til 1300-tallet, kan hende før. Omkring 1520 bodde det omlag 300 fastboende i været. Fiskeværet var hjemsted for jekteeiere, skippere, styrmenn og erkebiskopens setesveiner som drev kommersiell virksomhet for erkebispen i finnmarksværene. På 1500-tallet var marked og priser av størst betydning. Omkring 1600-tallet ble selvberging med februk og hjemmefiske viktigere pga. sviktende markeder og dårlige fiskeår. Omkring 1690 var Ingøy helt avfolket. På 1700-tallet var det mellom 5 og 12 familiehushold på Inga. Kirka ble flyttet til Måsøy i 1747, og Ingøy var uten kirke helt til 1866 da ny kirke ble reist. Kirka ble imidlertid ødelagt i en orkan i 1880-åra, men ble reparert og sto til siste krig da tyskerne brente den ned. Alle hus, untatt likhuset på Ingøy kirkegård, ble brent ned under evakueringen av Ingøy høsten 1944. Under Napoleonskrigen var Ingøy en viktig base for kaperfarten mot engelskmennene. På denne tiden var Ingøy verdens nordligste handelssted med senere stortingsmann Christie som faktor. Senest dette århundre var Ingøy kommunesenter med egen bank, 10-12 fiskebruk, 3 butikker og posthus, samt hvalfangststasjon. Opptil 1500 fiskere kom til Ingøy under vårfisket.

Gåsnes var befolket allerede på 14-1500-tallet. Fra 1610 til 1660 oversteg folketallet på Gåsnes Ingas. Gåsnes lå øde og ubebodd i perioden 1757 til omlag 1790. Gåsnes hadde fiskebruk så sent som på 1980-tallet. Før krigen lå Ingøy Radio på Gåsnes. Radioen ble bombet flere ganger under siste verdenskrig, og ble ikke oppbygd igjen.

Finnes hadde på 1400-1500-tallet trolig status som sesongvær for sjøsamer som benyttet været som rorvær i sommerhalvåret. på 1850-tallet var Finnes et av mange fiskevær i Finnmark som gjennomgikk en positiv utvikling. Omkring 1900 bodde det 104 fastbodende i været og 440 medregna tilreisende fiskere og arbeidere. Allerede i 1880 ble det første fiskekjøp og handel opprettet. Mafjorden er kjent for sine to hvalstasjoner som var i drift fram til 1904 - noen mener sågar helt fram til 1920.

Fruholmen fyr ble tent første gang 25.august 1866. I 1931 ble fyret tilknyttet telefon. Fruholmen fyr - som tidligere var verdens nordligste bemannede fyr, ble avbemannet i 2006.

 

 

Skjema