Kommunestyremøte 11. februar 2021

Måsøy kommunestyre avholder møte torsdag 11. februar 2021 kl.09.00.

Møtet avholdes på Havøysund samfunnshus.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema