Ledigstillinger6

Måsøy kommune søker Barnevernsleder, 100 % stilling

Måsøy kommune har ledig stilling som Barnevernsleder, 100 % fast stilling. Søknadsfrist  15.03.17

Fullstendig utlysningstekst finnes du her

Skjema