Som kartet under viser finner du Måsøy kommune på vestkysten av Finnmark. Kommunen grenser til Hammerfest, Kvalsund, Porsanger og Nordkapp kommune. Du kan klikke på øyene for å få frem mer informasjon, eller velge fra menyen til venstre. Velg kartinnsyn fra hovedmenyen for å få innsyn i eiendommer, scooterløyper, planverk etc.
 
Kommunekart
Måsøy kommune, som ble eget herred allerede i 1839, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke på  71 grader nord. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (Havøya, Måsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Rolvsøya) og nærmere 400 mindre øyer, holmer og skjær. Mest kjente holme er Fruholmen med sitt fyr som inntil det ble avbemannet i 2006, var det nordligste bemannede fyr i Europa. Totalt areal (land og sjø) er på 2.100 km².

Kommunen er tilknyttet riksveinettet via RV 889, og har daglige anløp av hurtigrute og hurtigbåt til øydistriktet. Kommunen har omkring 1250 innbyggere. Hovednæring er fiske og fiskeindustri. Det er omkring 2.200 ferskvann i kommunen. I mange av disse er det fiskemuligheter hvor ørret og røye er de mest utbredte fiskesorter. I fjordene (fra svabergene) og ute på sjøen (fra fiskebåten) er det rikelige muligheter til havfiske. Det er også store bær- og jaktmuligheter omkring i hele kommunen.

Om vinteren er det 166 km med oppmerkede scooterløyper.

Andre faktaopplysninger:

Høyste fjelltopp Gardevarri 634 m.o.h.
Største vann Havvatnet (3,6 km²)
Største vassdrag Hamnedalen (Ryggefjord) og Snefjordvassdraget
Største øy Rolvsøy 89 km²
Vestligste punkt Tunæringen (Rolvsøy)
Østligste punkt Kvitstein (Vilgesgcedgi, Magerøysundet)
Nordligste punkt Avløysningen Hjelmsøya (Stauren)
Sørligste punkt Gardevarri
Nærmeste flyplass Banak, Lakselv
Forskjell flo og fjære 2,5 - 3,3 m
Avstand til E6 90 km
Grenser til følgende kommuner Hammerfest, Kvalsund, Porsanger og Nordkapp
Geografisk beliggenhet 71 grader nord - 24 grader 40' Ø.L.
Høyeste byggverk Langbølgemast på Ingøy - 362 meter
Største byggverk Vindturbinparken i Havøysund - 16 turbiner a 80 meter
Midnattssol fra 17. mai til 1. august
Areal ca 2100km2  (Land og sjøareal)
Høyeste fjell Rolvsøy - Valfjordnæringen 363 m
på øyene Ingøy - Mafjordnæringen 332 m
  Hjelmsøy - Geitingsryggen 373 m
  Måsøy - Hollendaren 290 m
  Havøysund - Tverrgavelen 287 m