Forsiden/Kultur og oppvekst/Barnevern

Barneverntjenesten

Kontaktinformasjon:    

Anniken Johansen Barnevernskonsulent 96 62 57 50 
Lena Thomassen Barnevernskonsulent 97 96 67 20
Barnevernsvakta (etter stengetid og helg)   45 24 70 70


___________________________________________________________________________________________

Hva gjør barneverntjenesten?

  • Være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
  • Ivareta de mest utsatte barna ved å sikre at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • Ivareta brukermedvirkning for barn og unge.

Hvordan arbeider barneverntjenesten?

 

 

barnevern diagram.jpg

 

Styrende prinsipper for vårt arbeid
Barneverntjenestens arbeid er en blanding av hjelp og kontroll. Et overordnet prinsipp er at tiltak skal være for barnets beste. 
Barneverntjenesten skal alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe barnet og familien ved forebyggende tiltak.
Eksempler på forebyggende tiltak kan være:

  • Råd og veiledning til familien
  • ​Økonomisk støtte til barnet til deltakelse i fritidsaktiviteter o.l.
  • Besøkshjem
  • Støttekontakt
  • Hjelp og økonomisk støtte til å skaffe barnet plass i barnehage eller SFO

Det er først når forebyggende tiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Alternative plasseringssteder er da som regel fosterhjem eller eventuelt institusjon. Det er som regel ungdom med etablerte atferdsproblemer (rus, kriminalitet) som blir plassert i institusjon for behandling.

For mer informasjon om hvordan barneverntjenesten er oppbygd og hvordan vi jobber anbefaler vi å besøke nettsiden: Barnevern.no . Nettsiden driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og oppdateres jevnlig med siste nytt innenfor Norsk barnevernsarbeid.

Relevante linker :
Barne- og Familiedepartementet. Her finner du informasjon om lov om barnevernstjenester, hjelpetiltak i hjemmet, plassering utenfor hjemmet og fylkesnemndene for sosiale saker.

Skjema