Vi ønsker også å bidra til at den enkelte elev utvikler sine muligheter og kunstneriske evner. I dag har vi rundt 58 elevplasser og et aktivt samarbeid med grunnskolen, kor, korps og ulike samspillgrupper.

Måsøy kulturskole har tilbud innenfor kultur: Musikk (piano, treblås/messinginstrumenter, skolekorps), solosang, barnekor og teater/teaterlek. Du finner oss i Nordregate 15.

Kulturskoleåret varer i utgangspunktet i 32 uker men i et vedtak fra 2012 ble timeplanen endret fra 32x45 min til 24 x 60 min. I gruppeundervisning er timene som sagt 60 min, (i nogen tilfeller 90 min) men 30 min. i enetimer. Kulturskoleåret avsluttes i slutten av mai (om vi ikke har forestilling eller annet arrangement). Vi starter opp i uke 36 eller 37, elevene får beskjed hos kulturskolelærer. Det er ingen undervisning i kulturskolen ved skolefri. Oppstart etter jul er uke 2 eller 3 men de ukene vi ikke har undervisning kompenseres med lengre økter og ekstra timer, bl. a. i forbindelse med forestillinger, konserter og utstillinger.

Viktige lenker:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/kulturskole/id2345602/
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4549/orig/2017%20Hurra%20for%20loven%20var%2018.5.pdf

Årshjul Måsøy kulturskole