Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Rutineinformasjon/Informasjon

Informasjon

Informasjon: Beksrivelse:
Eksamen Informasjon fra Udir
Nasjonale prøver Informasjon fra Udir
Organisering av skoleuken Dokument - KOMMER SNART -
Ordningsregelement Dokument
Gudstjeneste i skoeltiden Informasjon fra Udir
   
Aktivitetsplan - Team 1 Dokument
Aktivitetsplan - Team 2 Dokument
Aktivitetsplan - Team 3 Dokument
Elevens skolemilijø: Handlingsplan(dokument.)
Link til Barneombudet
Informasjon fra Udir
Skoleruten 2019/20 Dokument
Kjøring på skoleplassen Dokument

 

Skjema