Home/Kultur og oppvekst/Måsøy Skolen/Rutineinformasjon/Informasjon

Informasjon

Informasjon: Beksrivelse:
Eksamen Informasjon fra Udir
Nasjonale prøver Informasjon fra Udir
Gudstjeneste i skoeltiden Informasjon fra Udir
Elevens skolemilijø: Handlingsplan PDF document ODT document (dokument.)
Link til Barneombudet
Informasjon fra Udir

 

Skjema