Home/Teknisk/Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Eiendomssaker
Alle forhold omkring kartlegging og registrering av eiendommer reguleres av Plan- og bygningslovens og Delingslovens bestemmelser. Søknad om fradeling av tomt, grensejustering, etc. sendes til;

Måsøy kommune
Teknisk
Postboks 71
9691 Havøysund.

Karttjenester
Statens kartverks internettportal Norgeskart . Her kommer du først til et oversiktskart. Herfra kan man ved hjelp av enkle menyer zoome seg ned til detaljert kartnivå over hele Norges land. Finner du ditt eget hus? Kartforlaget har også en egen kortmodul hvor man kan skrive inn en adresse og få kartoversikt over området. Kartmodulen kan du finne her.

Eiendomsregister - GAB
GAB er et riksdekkende eiendoms- register, og står for Grunneiendommer, Adresse og Bygningsregister. I dette registeret blir all viktig informasjon om eiendommer, adresser og bygninger registrert og forvaltet.

Tomteoppmåling / Grensepåvisning mv.
Oppmåling av tomt foretas normalt i forbindelse med at det avholdes kart- og delingsforretning over en eiendom.
Tjenestene er belagt med gebyr: Gebyrregulativ 2024

For rekvirering av Kart- og delingsforretning,  oppmåling av eiendom, grensepåvisning etc., eller at du bare har spørsmål til våre tjenester, kontakt Stein Kristiansen på;
Telefon 41 12 67 69

Sektornytt
Ny lov om eiendomsregistering/Matrikkelloven, les mer her

Skjema