Forsiden/Teknisk/Vaktordning

Vaktordning

Måsøy kommune har innført teknisk vakt i forbindelse med brannvesenets befalsvakt. Vaktordningen er lagt opp som følger:

 

Teknisk vakt
For varsling av vannlekkasje, tett kloakk, kommunale veier, stormskader, forurensning i drikkevannskildene eller lignende ta kontakt med vakthavende på telefon 474 17 717.

Brøyetjeneste
Brøytetelefon: 96 62 58 00
Telefon blir betjent mellom kl. 05.00 - 21.00 i ukedager, 07.00 - 20.00 lørdag og søndag


Nødtelefoner
110 - BRANN
112 - POLITI
113 - AMBULANSE


Legevakt
Telefon: 116 117

Skjema