Forsiden/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Kontakt informasjon

Kontaktinformasjon Havøysund skole.

Nedenfor finner du hvordan du kan komme i kontakt med personalet ved Havøysund skole.

Administrasjon:

Navn: Mobil: Mail:
Rektor, Espen Mikalsen 481 34 384 esmik@masoy.kommune.no
Inspektør, Tina Giæver 902 83 594 tin@masoy.kommune.no
Kontormedarbeider, 
Gudrun-Louise Larsen
476 20 481 glp@masoy.kommune.no

 

Team1: 

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
1. Klasse, kontaktlærer Annette Larsen 468 15 481 ane@masoy.kommune.no 
2. Klasse, kontaktlærer Linn Hoøy 902 83 153  lih@masoy.kommune.no 
3. Klasse, kontaktlærer Kristine M. Håkenåsen 484 80 629 meskri@masoy.kommune.no
4. Klasse, kontaktlærer Line Molteberg 464 80 974 linmol@masoy.kommune.no

 

Team2:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
5. klasse, kontaktlærer Ilone Kristiansen 966 34 525 ilk@masoy.kommune.no
6. Klasse, kontaktlærer Erika Monsen 902 53 024 erimon@masoy.kommune.no 
7. Klasse, kontaktlærer Klaudia Jozwicka 906 40 041  

Team3:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:
8. Klasse, kontaktlærer Hilde O. Mathisen  902 59 123  hma@masoy.kommune.no
9. Klasse, kontaktlærer Benedikte Dybvand 903 63 648 bed@masoy.kommune.no
10. Klasse, kontaktlærer Vårin Ayari 903 60 294 vay@masoy.kommune.no

 

Andre ansatte:

Funksjon: Navn: Mobil: Mail:

IT Support, Hammerfest

  784 02 010 support@hammerfest.kommune.no
Losa/Rådgiver Evy Stabell 903 68 981 ebs@masoy.kommune.no
Adjunkt m/tilleggsut. Linda Solheim 902 596 53 lks@masoy.kommune.no
Renholder Linda U. Olsen 476 25 405 lio@masoy.kommune.no
SFO   462 80 040 tin@masoy.kommune.no
Kulturskole rektor Ana Lucia Moreno 484 80 815 morana@masoy.kommune.no

 

Skjema