Home/Kultur og oppvekst/Måsøy Skolen/Gunnarnes skole/Kontakt informasjon

Kontaktinformasjon

Nedenfor finner du hvordan du kan komme i kontakt med personalet ved Gunnarnes skole

Linn Myrvold Rektor Gunnarnes skole Tlf: 45 33 04 99

 

Skjema