Home/Kultur, idrett og fritid/Kulturmidler og kulturpris

Kulturpris og kulturmidler

KULTURMIDLER:

Lag, foreninger og enkeltarrangement i Måsøy kommune har anledning til å søke kulturmidler.

Søknaden vedlegges siste avlagte årsregnskap og årsmelding. Søknadsskjema og retningslinjer fås med henvendelse til servicetorget@masoy.kommune.no

 

Søknadskjema finner du her

Retningslinjene finner du her

 

Søknadsfrist 15. mars 

 

 

KULTURPRIS:    

Kulturprisen er et kulturtiltak i kommunen, som har til hensikt å være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut hvert år av formannskapet.

Ta kontakt med Kommunalsjef Kultur og oppvekst, Renee Andersen dersom du ønsker mer informasjon. 
Mail: rea@masoy.kommune.no
Tlf: +47 957 82 749

KULTURPRISEN I MÅSØY

Frist for å sende inn 15. mars.

Retningslinjer for prisen

  1. Måsøy kommune kan hvert år dele ut en kulturpris
  2. Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
  3. Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige.   Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.
  4. Formannskapet avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den.  Prisen følges av et diplom.
  5. Tildeling av prisen foregår etter grunngitt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Formannskapet kan også selv foreslå kandidater.
  6. Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten.
  7. Kulturprisen kan bare tildeles en gang til samme person.
  8. Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen finner sted i forbindelse med folkefesten 17.mai

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake. Serien er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen, 9714 Snefjord

 

Tildelinger av Måsøy kommunes kulturpris: 

Tildelinger Måsøy kommunes kulturpris
1996 Alfred Stabell
1997 Ellinor Frantzen
1998 Sverre Nygård
1999 Gunnar Jacobsen
2000 Ingen tildeling
2001 Havøysund Musikkforening
2002 Havøysund Idrettslag
2003 Havøysund Skolekorps
2004 Ingen tildeling
2005 Ingen tildeling
2006 Robert André Larsen
2007 Knut Arnestad
2008 Tove Irene Nergård Mathisen
2009 Frank-Tore Jørgensen
2010 Reidun Nilsen
2011 Lions Club Havøysund
2012 Anne Therese Seppola
2013 Måsøy historielag
2014 Torgun Olsen
2015 Roy Arne Andersen
2016 Harald Haagensen
2017 Ingøy Grendelag
2018 Linda Ursin Olsen
2019 Isabelle Mathisen Pedersen
2020 Nancy Camilla Chaaboun Jørgensen
2021 Arvid Mathisen
2022 Hanne Grete Einarsen
2023 John Anders Linnerud
2024 Richard Nergård

 


 

Skjema