Home/Kultur, idrett og fritid/Lag og foreninger

Lag og foreninger

I Måsøy kommune finnes det en rekke frivillige lag og foreninger som det er mulig å melde seg inn i. Nedenfor er en listen med oversikt over lag og foreninger med kontaktpersoner / ledere, samt noen mail adresser:

Navn Kontaktperson Kontakt
Aktivitetsloftet Gudrun Louise Larsen 476 20 481    
Havøysund Bridgeklubb Stig Mathisen 951 31 500
Havøysund Båtforening Oddvar Simonsen 922 22 972
Havøysund Fiskarlag Eivind Moe 917 98 431
Havøysund Havfiskeforening Inga S. Hugsèn  903 60 294
Havøysund Hundeklubb Maria Berg 469 13 401
Havøysund Idrettslag Kevin Samuelsen 954 01 779
     
Havøysund Musikkforening Linda Olsen havoysund.musikkforening@gmail.com
Havøysund Sjøsportsklubb Svein H. Isaksen 452 69 674
Havøysund Skiklubb Johanna Kautovuori 995 36 399
Havøysund Skolekorps Vårin Ayari  977 08 494
Havøysund Isbader lag Karoline Schmedling
Stine Giæver
992 52 953
971 15 434
Klubb 1 Måsøy kommune Mathis Amundsen 966 34 227
Kulturskolen i Måsøy kommune Ana Lucia Moreno 960 16 657
Måsøy Demensforening Eva-Britt Brochmann 478 62 107
Mental Helse Måsøy Monica Isobel Glenna                  484 97 805    
Måsøy Fritidsklubb         Heidi J. Olsen 977 82 090
Måsøy Historielag, Havøysund  Anne Therese H.Seppola 913 42 531  
Måsøy Jeger og fisk Karoline Schmedlling 992 52 953  
Måsøy Pensjonistforening Arne Mikkelsen 901 11 289
Måsøy folkebibliotek Monica Isobel Glenna 484 97 805
Skytterhusets Venner Oddbjørg Olsen 959 92 966
Snefjord Båtforening Evald Henriksen 924 33 205    
Snefjord Jeger og fisk Tor Isaksen 905 71 999  
Snefjord og Slotten IL Harriet Henriksen 915 65 996
Øyas Gym Thomas Mikkelsen 901 48 927
Finnmark friluftsråd/Perleturer Måsøy kommune Finnmark friluftsråd/Perleturer Måsøy kommune  
     
Velforeninger, grende- og bygdelag    
Hallvika velforening Sissel Amundsen 986 48 703    
Hamnedalen Vel Jan Inge Johansen 902 22 328
Hjelmsøy Velforening Renate Giæver 411 44 221    
Ingøy Grendelag Åge Flaten 926 61 926    
Lillefjord grendelag og hytteforening Idar Nilsen 915 43 738
Rolvsøy Bygdelag Jan Magne Olsen 938 09 667    
Rolvsøy Velforening Bjørn Mathisen 481 55 963  


Listen vedlikeholdes av Kultur og folkehelsekorrdinator. Gi gjerne tilbakemelding dersom noen lag eller foreninger har skiftet kontaktperson/leder, eller om det er utviklet hjemmesider vi kan legge opp linker til

Skjema