Havøysund skole ligger sentralt plassert i kommunesenteret. Skolen er en 1-10 skole og er daglig arbeidsplass for ca 130 personer – 100 elever, 21 lærere, 3 assistenter og renholdere, servicearbeider og kontormedarbeider.

Skolelokalene blir benyttet til mange formål og vi kan med rette kalle oss for et nærmiljøsenter.

 

Havøysund skole tilbyr

 • Undervisning som så langt det er mulig ivaretar den enkeltes rett til tilpasset opplæring

 • Godt utstyrte undervisningslokaler

 • Rådgivning/karriereveiledning for alle elever på ungdomstrinnet

 • Fast ukentlig helsesøstertjeneste.

 • God kontakt med eksterne instanser som PPT, barnevern, BUP m.fl.

 • Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse.

 • SFO til elever i 1.-4.klasse. Inntak etter søknad

 • Melk/juice til alle som ønsker det – mot betaling.

 • Gratis frukt

 • Skolekantine for ungdomsskolen og mellomtrinnet.

 • Flerkulturell erfaring

 • Fantastisk beliggenhet og et flott uteområde med muligheter for både sommer- og vinteraktiviteter. ( Ballbinge, lekeplass, fotballbane, skiløype m.m.)

   

  Havøysund skole forplikter seg til å drive skolen i tråd med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, Kunnskapsløftet og etter lov- og regelverk som til enhver tid gjelder for grunnskolen.

   

  LOSA - et Vg1 tilbud, Måsøy kulturskole og undervisning i norsk for voksne minoritetsspråklige holder også til i lokalene våre.