Home/Økonomi og skatt/Merkantile gebyrer

Merkantile gebyrer

Gebyrene er vedtatt på nytt av kommunestyret 14.12.2023 

1. Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser
Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser (økonomikontoret, servicetorget, helsesøster, legekontoret, fysioterapeut) er ikke gebyrbelagt.

2. Fakturering
For tilfeldig fakturering tas et administrasjonsgebyr på kr 34,-.
For papirfaktura tas et fakturagebyr på kr 166,-.

3. Lønnstrekk
Tjenester hvor kommunen tilbyr lønnstrekk er gebyrfritt.

4. Kopiering/utskrift/laminering/telefaks

A-4 kopi/utskrift m/farge

kr 11,- pr ark

A-4 kopi/utskrft s/h

kr 6,- pr ark

A-3 kopi/utskrift m/farge

kr 24,- pr ark

A-3 kopi/utskrift s/h

kr 11,- pr ark

A-2 kopi/utskrift

kr 62,- pr ark

A-1 kopi/utskrift

kr 123,- pr ark


Laminering A-4/A-5


kr 23,- pr ark

Laminering A-3

kr 34,- pr ark

 

 

Skanning A-4

kr 6,- pr ark

Skanning A-3

kr 11,- pr ark

Skanning A-2

kr 24,- pr ark

Skanning A-1

kr 51,- pr ark

Skanning A-0

kr 100,- pr ark

Lag/foreninger 50 % rabatt


5. Utlån
Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer er på 519 kr.


6. Andre gebyrer/ekspedisjonsgebyr
Sektorene skal ikke ta ekspedisjonsgebyr for ovennevnte merkantile oppgaver. Sektorene skal heller ikke fakturere timeforbruk knyttet til slike oppgaver.

7. Innfordringssatser

Purregebyr (1. varsling)

1/10 av inkassosatsen

Purregebyr/inkassovarsel (2. varsling)

2/10 av inkassosatsen

Inkassosatsen er pr. 01.01.17 kr 700,-. Andre innfordringssatser som følge av inkassovirksomhet følger maksimalsatsene i inkassoforskriften.

8. Leie av materiell og utstyr
Materiell og utstyr (prosjektor, flip over o.l.) kr 250,- pr dag

Skjema