Home/Økonomi og skatt/Startlån

Startlån

Fra 1. januar 2003 ble Startlånet innført, som er en ny låneordning for finansiering av boliger for unge og vanskeligstilte.

Startlånet erstatter tidligere etablerings- og kjøpslån. Startlånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

 

Husstander med etableringsproblemer er hustander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold.

Husbanken.no/startlån
Retningslinjer

Henvendelser rundt startlån kan rettes til økonomikontoret eller skatteoppkrever på tlf. 46 28 00 60

Skjema