Foresatte kan nå søker permisjon for elevene digitalt via Visma Flyt Skole.

Søk i god tid da skolen må rekke å behandle søknaden før den planlagte permisjonen. 
Vennligst les brukerveiledning, link neders på siden. 

Dere logger inn med ID-porten.
Fra startsiden klikker man på knappen "søknad" i kortet til det barnet det er aktuelt for.
Velg hvilken type søknad. Fyll ut informasjon, legg ved eventuelt vedlegg og trykk send. 

 

 

I tilfeller hvor foresatte har praktiske utfordringer med å benytte digitalt søknadsskjema, må de kontakte skolen.

 

Brukerveiledning - Permisjonssøknad