Home/Helse og velferd/Legekontoret

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon, åpningstider, og legekontorets tjenester i resepsjon og på laboratoriet.

Kontaktinformasjon:

Telefon dagtid: 78 42 41 00
Legevakt hele døgnet:  116117
Øyeblikkelig hjelp: 113

Åpningstider:  Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.30 - 13.00

Laboratoriet på legekontoret er åpen fra kl 08.30 - 15.30 alle hverdager


Ansatte på legekontoret:

Therese Ursula Hildan Kommuneoverlege 
Erik E. Prestgaard  Kommunelege 1
Sigurd Christoffer Rolseth      Kommunelege 2
Wenche Isaksen Kontorfaglært resepsjonen
Kim-Leo Jensen Kontorleder legekontoret
Turnuslege 1/LIS1  
Turnuslege 2/LIS1  
  Sykepleier laboratoriet

Våre tjenester i resepsjonen :

            * Bestilling av legetime

            * Bestilling av medisiner

Våre tjenester på laboratoriet :

            * Kontroll av urin

            * Måling av blodtrykk

            * Blodprøver

            * Fjerne sting

            * Sårstell

            * Øreskylling

På legekontoret i Havøysund tilbyr vi digitale tjenester via helsenorge.no. Du kan logge inn på Helsenorge.no og bestille time, fornye resept, eller starte e-konsultasjon. For mer informasjon om e-helse trykk her

E-mail this  Print this