Forsiden/Helse og omsorg/Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Fysioterapeuten driver frisklivssentralen i kommunen. Tjenestene som tilbys er fysisk aktivitet i grupper og kostholdskurs. 

Dette er en tjeneste som tilbyr hjelp til å endre levevaner. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaner. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.  

Dersom dette er noe for deg, kan du enten ta kontakt med fysioterapeuten selv, eller bli henvist av lege. Du vil da få en resept som varer i 12 uker, og meningen er at du etter denne perioden finner andre tilbud i kommunen. Det er også mulig å fornye resepten dersom dette er nødvendig. 

Bra mat-kurs:
Et inspirasjonskurs for deg som ønsker en varig kostholdsendring. Motto: ”små skritt – store forbedringer”

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvarer og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner, og utveksle erfaringer.

 

Målgruppe:  Personer som ønsker å endre kostvaner og personer som trenger å endre levevaner for å forebygge sykdom eller leve bedre med diagnoser de allerede har fått.

 

Fysisk aktivitet:
Frisklivstrening foregår i grupper to ganger pr uke på fysikalsk avdeling. Hensikten med den fysiske aktiviteten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Målet etter deltagelsen på frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Skjema