Home/Helse og omsorg/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon

Følgende tjenester er organisert under helse- og omsorgssektoren:

  • Helsesenter (sykehjem)
  • Kjøkken
  • Hjemmetjenesten
  • Legetjenesten
  • Fysioterapi
  • NAV kontor (sosialtjenesten)

Kontaktinformasjon:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, oppvekst og velferd 47 61 11 86
Siv Berg Virksomhetsleder helse  45 33 03 75
Anne Amundsen Enhetsleder 48 26 30 79
Stina Strande Enhetsleder Hjemmetjenesten 90 23 59 96
Therese Ursula Hildan Kommuneoverlege I (Permisjon) 784 24 100
Vegard Nordviste Kommuneoverlege 1 784 24 100
Karoline Schmedling Fysioterapeut 482 95 417
  Sosialkonsulent NAV 210 516 10

Helse- og omsorgsleder har kontor i 1. etasje på rådhuset.

Dersom du har spørsmål om lønnsutbetalinger, kommunal fakturering, utleie av trygdeboliger og sosialboliger:   Ta kontakt med Siw W Johnsen på Daltun, tlf. 47 60 79 82,
mail; Siw W Johnsen

Skjema