Home/Helse og velferd/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon

Følgende tjenester er organisert under helse- og omsorgssektoren:

  • Helsesenter (sykehjem)
  • Kjøkken
  • Hjemmetjenesten
  • Legetjenesten
  • Fysioterapi
  • NAV kontor (sosialtjenesten)

Kontaktinformasjon:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse og velferd 47 61 11 86
Anne Amundsen Virksomhetsleder Helsesenter 48 26 30 79
Heidi C. Johnsen Virksomhetsleder Hjemmetjenesten 90 23 59 96
Therese Ursula Hildan Kommuneoverlege 784 24 100
Erik Prestgaard Kommunelege 1 784 24 100
Sigurd Christoffer Rolseth Kommunelege 2 784 24 100
Karoline Schmedling Fysioterapeut (Permisjon) 784 24 100
  Sosialkonsulent NAV 210 516 10

Kommunalsjef helse og velferd har kontor i rådhuset.

Dersom du har spørsmål om lønnsutbetalinger, kommunal fakturering, utleie av trygdeboliger og sosialboliger:   Ta kontakt med Siw W Johnsen på Daltun, tlf. 47 60 79 82,
mail; Siw W Johnsen

Skjema