Home/Helse og omsorg/Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeuter har kroppen og bevegelsene hos mennesket som sitt arbeidsområde. Den grunnleggende arbeidsoppgaven er å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne, samt hjelpe til med rehabilitering etter funksjonssvikt.
 
En sentral del av fysioterapeutens oppgave, er å finne en eller flere årsaker til plager i muskel - skjelettsystemet, som et godt grunnlag for å sette i gang ulike behandlinger/tiltak.
 
De fleste muskel- og skjelettlidelser behandles av fysioterapeut.

Noen aktuelle diagnoser/plager:

  • Ryggsmerter og ischias
  • Betennelser/irritasjoner i skulder og albue
  • Slitasje i hofte og kne
  • Smerter og stivhet i nakke
  • Akutt skade i kne og ankel, eks. etter vridning og overtråkk
  • Lindring av kroniske plager i muskel - skjelettsystemet
  • Revmatiske lidelser

Det er viktig å komme i gang med fysikalsk behandling så tidlig som mulig. Tidlig behandling av en plage/skade gir en raskere bedring og tilheling av skaden. Å vente for lenge øker faren for varige/kroniske plager.

Hjerte- og Lunge-gruppa:
Tirsdag
 og torsdag kl 12:30 - 13.30, sted; Fysikalsk avd. på helsesentret.

Er du diagnostisert med lunge- eller hjertesykdom? Da er denne gruppen noe for deg! Vi trener sammen to ganger per uke, hvor fokus ligger på kondisjon/pust, styrke og avspenning.

Velkommen til tidligere og nye medlemmer.

Trimgruppe for eldre:
Er du over 67 år og ønsker å holde deg i form? Nå er det startet opp en sosial trimgruppe som har fokus på å forbedre styrke, balanse og kondisjon.

Treningen finner sted på Daltun mandager kl 11.00.

Velkommen skal du være!

Rygg-gruppe:
Nærmere beskjed om oppstart og innhold vil bli gitt. Gruppetreningen vil foregå på fysikalsk avdeling.

Frisklivssentralen:
Frisklivssentralen er en del av det samlede kommunale helsetilbudet, og har som formål å fremme fysisk og psykisk helse, samt å forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Dette et lavterskeltilbud for personer med behov for veiledning og oppfølgning innen fysisk aktivitet, kosthold og/eller røykeslutt. Målgruppen for frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre utfordringer knyttet til egen helse.

Vi trener sammen 2 ganger per uke, mandager og torsdager, kl. 17-18. Sted: Fysikalsk avd., evt. ute (om været tillater det).  

Kontaktinformasjon:
Har du behov for fysioterapi eller spørsmål om ulike plager; ta kontakt med fysioterapeut Karoline Schmedling for samtale og eventuelt timeavtale, på telefon 482 954 17 

NB: Henvisning fra lege er påkrevd

Skjema