Home/Helse og velferd/Båretransport

Båretransport i Måsøy Kommune

Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. Som nærmeste pårørende kan du bestemme om du vil ta deg av dette selv eller bruke et begravelsesbyrå til hele eller deler av arbeidet. Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Den samme loven stiller også en del krav og betingelser i forhold til når gravlegging må finne sted og andre praktiske ting.

Før begravelse må prest og kirkeverge kontaktes, og kirkevergen hjelper til med å finne gravplass, samt fylle ut gravferdsmelding. Den som sørger for gravferden må være fylt 18 år, etter følgende rekkefølge: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskenbarn og foreldrenes søsken. Gravferden er vanligvis innen 8 dager etter dødsfallet.

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

I Måsøy kommune har vi ikke begravelsesbyrå, men sykeavdelingen bistår med stell av den døde og nedlegging i kiste samt kjølerom.

Hvis den døde ikke transporteres til Havøysund helsesentret av ambulansen, som kan forekomme i enkelte tilfeller, er det ikke kommunen som organiserer transport. Dette betyr i praksis at pårørende selv må organisere dette og samt dekke utgifter til transport. Pårørende kan søke dekning for dette via NAV (stønad ved båretransport-nav) og egenandelen for dette er på 2 700 kr.per januar 2023.

Havøysund Maskin kan bidra med transport. Begravelsesbyrå må brukes om Havøysund maskin ikke kan bistå med denne tjenesten. Havøysund maskin vil informere dere om aktuelle begravelses byrå som dere kan ta kontakt med for transport av den avdøde.

Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge - Lovdata

§ 3. 

20 kilometer-grensen i lovens § 7-3 andre ledd kan fravikes når
a. nærmeste begravelsesbyrå ligger slik til at bårebilen må tilbakelegge en avstand som
overstiger 20 kilometer for å nå fram til dødsstedet, eller
b. det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden av den grunn blir på minst 2 timer, eller
c. ferge må chartres fordi det ikke er mulig å benytte rutegående ferge.

Oppdaterte priser på egenandel: pr 23.01.2023 kr 2700 kr i egenandel-Stønad ved båretransport - nav.no

Viktige telefoner:

  • Kirkeverge: 94 97 62 73
  • Prest: 97 03 73 43
  • Havøysund Maskin V/Åge Flaten, båretransport: 92 66 19 26
  • Hammerfest begravelsesbyrå: 78 42 98 00

Viktige lenker:

Skjema