25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Helsesenter - sykeavdelingen

Helsesenter - sykeavdelingen

Sykeavdelingen har 15 sykehjemsplasser og en sykestueplass. Av sykehjemsplassene er 12 langtidsplasser og tre korttidsplasser. Korttidsplassene blir brukt til rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold.

Kontaktinformasjon:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, oppvekst og velferd 47 61 11 86
Siv Louise Berg Virksomhetsleder Helse og oppvekstt 45 33 03 75
Ann Jorun Stock Helse-og omsorg 90 55 05 34
Anne Amundsen Fagansvarlig 48 26 30 79


Sykeavdelingen:
Overordnet mål:
• Havøysund Helsesenter skal være et sted hvor beboerne skal få en verdig alderdom
• Beboerne skal føle trygghet og være omgitt av den omsorg de til enhver tid har behov for
• Vi ønsker at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling

Målsetting:
• Beboerne skal ha en verdig alderdom ved Havøysund Helsesenter, og personalet skal ha en holdning som legger forholdene til rette for dette
• Vi skal ta hensyn til beboernes individuelle behov, slik at trygghet, trivsel, tillit og dermed god omsorg står sentralt.
• Vi ønsker videre at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling, hvor vi alle har et felles ansvar for å følge avdelingens målsetting.

På sykeavdelingen arbeider det sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De fleste stillingene på sykeavdelingen er fagstillinger (sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør). Vi har legevisitt 2 gang i uken og avdelingen har egen tilsynslege. Fysioterapeut brukes ved behov, og det avholdes ukentlige møter.

Helsesenteret gjennomgikk en totalrenovering i 2003, og resulterte i ny ambulanseinngang (direkte til legekontoret), nytt stellerom for døde med tilhørende kapell (egen inngang mot Kirkeveien), nye store pasientrom med egne bad samt ny hovedinngang og to kontorer for personalet. Det er laget to avdelinger, som på sikt skal bli Rehabiliteringsavdeling med 7 plasser og Skjermet enhet med 5 plasser.

Sykehjemsplassene tildeles av et eget inntaksteam, bestående av helse- og sosialsjef, avd.leder på sykeavd, avd.leder i hjemmetjenesten og kommunelege I. Bruk av sykestueplass bestemmes av kommunelege I eller vakthavende lege.

Betaling for plassene beregnes etter sentralt bestemte satser, for tiden kr 129,- pr døgn for korttidsplass inntil 60 dager, etter dette beregnes det i forhold til inntekt.

Når man er innlagt på sykehjem, dekker betalingen alt av mat, medisiner og øvrig medisinsk utstyr. For den som er innlagt på sykestueplass, dekkes alt slikt av kommunen.

Vi har et godt samarbeid med kjøkkenet, og kan blant annet tilby ønskekost til våre inneliggende pasienter. Maten som blir servert er nøye sammensatt med hensyn til næringsstoffer, og all tilberedning av mat skjer i kontrollerte hygieniske omgivelser.

Måsøy kommune ønsker at sykeavdelingen skal være en god og trygg plass for beboere og ansatte! Derfor ønsker vi at alle stillingene skal være besatt av fagfolk, og at det skal være nok pleiepersonell til å kunne følge opp beboerne og gi dem den omsorg og pleie de behøver.
I tillegg vil et godt faglig miljø bety at vi kan tilby elever, studenter og lærlinger i praksis kvalifisert oppfølging. Når alle stillingene er besatt av fagfolk, blir det også et godt faglig miljø med mulighet for utvikling og tverrfaglig samarbeid for våre faste ansatte og vikarer.

Helsesentret er under utbygging og forventes ferdigstillt i august 2012. I byggeperioden, som startet 21. juni 2011 benyttes Kveldsol som midlertidig sykehjem.

Skjema