Home/Helse og velferd/Helsesenter - sykeavdelingen

Helsesenter - sykeavdelingen

Sykeavdelingen har 15 sykehjemsplasser og en sykestueplass. Av sykehjemsplassene er 12 langtidsplasser og tre korttidsplasser. Korttidsplassene blir brukt til rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold.

Kontaktinformasjon:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse og velferd 47 61 11 86
Anne Amundsen Virskomhetsleder Helsesenter 48 26 30 79


Sykeavdelingen:
Overordnet mål:
• Havøysund Helsesenter skal være et sted hvor beboerne skal få en verdig alderdom
• Beboerne skal føle trygghet og være omgitt av den omsorg de til enhver tid har behov for
• Vi ønsker at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling

Målsetting:
• Beboerne skal ha en verdig alderdom ved Havøysund Helsesenter, og personalet skal ha en holdning som legger forholdene til rette for dette
• Vi skal ta hensyn til beboernes individuelle behov, slik at trygghet, trivsel, tillit og dermed god omsorg står sentralt.
• Vi ønsker videre at både beboere og personale skal ha en positiv utvikling, hvor vi alle har et felles ansvar for å følge avdelingens målsetting.

På sykeavdelingen arbeider det sykepleiere, hjelpepleiere, aktivitør og assistenter. De fleste stillingene på sykeavdelingen er fagstillinger (sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør). Vi har legevisitt 1 gang i uken og avdelingen har egen tilsynslege. Fysioterapeut brukes ved behov, og det avholdes ukentlige møter.

Sykehjemsplassene tildeles av et eget inntaksteam, bestående enhetsledere i hjemmetjeneste og sykehjem og 1 pleier fra hver avdeling. Bruk av sykestueplass bestemmes av kommunelege eller vakthavende lege.

Betaling for plassene beregnes etter sentralt bestemte satser. Når man er innlagt på sykehjem, dekker betalingen alt av mat, medisiner og øvrig medisinsk utstyr. De som har tilbud om avlastningsplass må dekke medisiner og legetimer selv, ellers er tjenesten gratis. For den som er innlagt på sykestueplass, dekkes alt slikt av kommunen.

Vi har et godt samarbeid med kjøkkenet. Maten som blir servert er nøye sammensatt med hensyn til næringsstoffer, og all tilberedning av mat skjer i kontrollerte hygieniske omgivelser.

Sykeavdelingen jobber kontinuerlig med fagutvikling og ønsker studenter, lærlinger og elever velkommen til en lærerik og hyggelig praksis.

Søknadsskjema - Søknad om Helse- og omsorgstjenester

Skjema